【CITE2022第十届中国电子信息博览会】观众预登记注册通道-已开通【官网】2025深圳电子展|2025第105届中国电子展|深圳国际电子展||2023成都电子展|2023成都电子信息博览会子展|2024成都电子展|2024成都电子信息博览会

【CITE2022第十届中国电子信息博览会】观众预登记注册通道-已开通

      


 

        

            

                参观登记,扫码预登记免50元门票费

2024深圳电子展,深圳电子展,第103届深圳电子展,2024第103届电子展,2023成都电子展,2023成都电子信息博览会,2023上海电子展, 2023第102届上海电子展,第102届上海电子展,上海电子展,第102届中国电子展,2023中国电子展